Over dit weblog

Ik werkte in 1982-1991 als econometrist en wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau (CPB). Ik ontwikkelde in 1990 een analyse over de werkloosheid en zag tot mijn ontzetting dat de directie zowel interne bespreking als externe publicatie tegenhield. Er bestond toen een publicatiereeks “Onderzoeksmemorandum op naam van de auteur” die toch zeer geschikt is om zulke analyses aan externe onderzoekers te presenteren. In 1991 zag ik me met onwaarheden ontslagen. De ambtenarenrechter heeft het ontslag toegestaan, maar gaat er blijkbaar van uit dat de directie als het “bevoegd gezag” wel de waarheid zal spreken, en de rechter heeft geen onafhankelijk onderzoek ingesteld waarin getuigen onder ede konden worden gehoord.

Sinds 1990 adviseer ik tot een parlementaire enquete. Aanvankelijk slechts ter inwinning van informatie omtrent de werkloosheid en de rol daarbij van de voorbereiding van het economisch beleid, maar na deze censuur van de wetenschap ook ter onderzoek daarvan.

Omdat Nederland deze censuur van de wetenschap laat voortduren, adviseer ik sinds 2004 tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgegeven. Voor eenvoud van vertaling naar het Engels spreek ik over “Boycot(t) Holland”.

De economische crisis sinds 2007 – zeker nog niet voorbij in grote delen van Europa – bevestigt mijn analyse, maar ook nu weer kijkt niemand naar de censuur van de wetenschap. De situatie is meer dan bizar. De massale werkloosheid is aan te pakken wanneer de maatschappij maar respect voor wetenschap opbrengt, maar liever besteden mensen en de media aandacht aan allerlei gekrakeel dat door die werkloosheid wordt veroorzaakt.

Nadere informatie is op mijn website. Wie de Nederlandse taal machtig is adviseer ik te beginnen te lezen in het boek Democratie & Staathuishoudkunde (2012). Zie ook het Engelstalig weblog.

Een bijzondere ontwikkeling is dat ik in 2008 ook mijn graad als leraar wiskunde haalde, en dat ik ook op dit terrein enkele vernieuwingen voorstel. Zie hiervoor bijv. Een kind wil aardige en geen gemene getallen (2012) of resultaten in het Engels.

Ik zal ook over andere zaken schrijven, want weinig is zo saai als steeds hetzelfde protest te laten horen.

Dit weblog is een nieuwe vormgeving, en eerdere teksten staan hier:

NB. Als wetenschapper gebruik ik de naam “Colignatus” ter onderscheid van andere teksten of activiteiten (zoals commercie of politiek). Dit weblog is opgezet vanuit het wetenschappelijk protest. Om die saaiheid te vermijden zal ik af en toe ook iets schrijven als persoon onder burgerlijke naam of, als science fiction schrijver onder de naam “Acapulco Jones”. WordPress zet er steeds “Colignatus” bij, want voor een andere naam moet je apart inloggen onder een ander email adres. Computerprogramma’s zouden het makkelijker moeten maken in plaats van moeilijker ! Mijn eigen motto wanneer ik een computerprogramma schrijf: Programmeer niet voor anderen wat je niet voor jezelf geprogrammeerd wilt zien.