Enkele video’s van de Studium Generale bij de TU Delft

Via via kwam ik terecht op de website van de Studium Generale van de TU Delft. Het onderstaande is een korte bespreking van een viertal opnames van zulke lezingen.

Richard Gage over 9 / 11

De lezing uit 2015 door Richard Gage over 9 / 11 moet men gezien hebben. Gage toont voor een leek als ik nogal overtuigend dat de Twin Towers en WTC 7 in “free fall” instorten, zodat er geen weerstand kan zijn, en de implicatie is dat de stalen peilers dus opgeblazen moeten zijn. Deze “controlled demolition” klinkt ook als de meest logische verklaring waarom het beton verpulverd is, waarna het stof over heel Manhattan uitwaaierde in plaats van dat de betonnen vloeren op de plek zelf terug te vinden waren. Wat de werkelijke waarheid is weet ik natuurlijk ook niet.

Positie 1: Je kunt concluderen dat de onderste steen nog niet boven is. Het was al ontstellend dat politici, wetenschappers en journalisten in de USA en EU vielen voor de leugen van de massavernietigingswapens, uit angst om als “unpatriotic” gebrandmerkt te worden. Weer is het ontstellend dat de wetenschappelijke wereld niet massaal protest aantekent tegen het gebrek aan antwoorden en transparantie. Laten EU wetenschappers en het EU parlement een onderzoek instellen. Het is niet ondenkbaar dat er in de USA partijen zijn die belang hebben bij de olie in het Midden Oosten en die dan hun machtspositie misbruiken. Per implicatie is er ook een dubbelspel met Al-Qaeda, waarbij de zogenaamd vervaarlijke terroristen zich eigenlijk als marionetten hebben laten misbruiken. Het Midden Oosten grenst aan Europa, Rusland en Turkije, zodat de belangen van Europa groter zijn dan die van de Amerikaanse automobilist. Ook moet er betere rechtsbescherming komen van ambtenaren, wanneer het voorbeeld van de USA toont hoe die door diverse wetten en regels gemuilkorfd worden.

Positie 2: Kritiek is goed, zolang het maar geen complotdenken wordt. Lees Jan Willem Nienhuys in Skepter 20.1 (2007) en een jongere bespreking in Kloptdatwel.nl uit 2016. Nienhuys verwijst ook naar het deels amusante en deels ontnuchterende – want het blijft een gruwelijke gebeurtenis – betoog door Steven Dutch. We kunnen ook ons voordeel doen met de Nederlander Danny Jowenko. Deze zegt helder dat WTC 1&2 beide kunnen instorten door hun eigen gewicht na verzwakking, en dat “controlled demolition” niet logisch is, omdat dan ofwel ladingen door de brand eerder waren afgegaan ofwel ontstekers door de brand verwoest. Een krachtig argument van Jowenko is dat het neerstortend gewicht van bovenliggende etages niet gelijkmatig verdeeld is, zodat veel gewicht op enkele pijlers kan komen waarna de bouten losspringen: en er ook geen weerstand meer is.

Positie 3: Maar, over WTC-7 geeft Jowenko weer een verwarrende reactie, en helaas is hij bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Misschien is er nog een derde tussenpositie, dat er alleen een complot is t.a.v. WTC-7. Daar was naar verluid ook de SEC bezig met onderzoek aan Enron (wikipedia – een portal en geen bron).

NB. Zie twee addenda hieronder.

Joris Luyendijk over “Dit kan niet waar zijn”

Joris Luyendijk bespreekt niet zozeer zijn boek zelf, want het is zijn bedoeling dat men dit gaat lezen. Hij vertelt echter hoe hij ertoe kwam om op onderzoek te gaan bij de banken, en hoe zijn collegae bij The Guardian tegen Hollanders aankijken. Hij vertelt zijn verhaal geroutineerd en heeft daarbij ook geleerd hoe hij het met humor interessant houdt. Opmerkelijk genoeg meldt hij dat zijn belangstelling voor electrische auto’s kwam door zijn wens om de Arabische wereld tegen de Amerikaanse automobilist te beschermen. Alles hangt met elkaar samen.

In 2015 heeft hij een opmerking die ook voor de huidige verkiezingen interessant is: je kunt niet zowel boos op de banken zijn als VVD stemmen. Hij karakteriseert de VVD als een lobbygroep voor de banken.

Mijn probleem t.a.v. Joris Luyendijk is dat ikzelf als econoom al e.e.a. over banken en het financieel systeem weet. Ik kan begrijpen dat hij als antropoloog en journalist een voor hem nieuw terrein kan ontdekken en beschrijven. Maar ik kan niets met het intrappen van open deuren. Ik heb al in 1990 geadviseerd tot een parlementair onderzoek naar werkloosheid en de rol van de voorbereiding van het economisch beleid, en daar in 2005 een advies over de financiele sector aan vastgeknoopt, aangezien de liberalisering en deregulering ook van deze sector ten onrechte werd verkocht als noodzakelijk om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. Dus wanneer Luyendijk schrijft over banken maar niet over de wenselijkheid van zo’n parlementair onderzoek, blijft de stagnatie voortduren. Mensen die het boek van Luyendijk lezen zijn in wezen nog geen stap verder. Dat geeft hij ook toe: hij beschrijft alleen problemen en noemt geen oplossingen.

Janneke Monshouwer en Cees Hamelink over “Hoe betrouwbaar is het nieuws?”

Dit is een dubbelinterview door organisator en presentator en UFO-onderzoeker Coen Vermeeren van twee personen die veel minder naamsbekendheid hebben. De aanpak is een beetje als “Zomergasten” met af en toe korte filmpjes waardoor de betrouwbaarheid van het nieuws ter discussie komt. De berichtgeving over de “weapons of mass destruction” van Saddam Hoessein is zo’n dieptepunt. De gasten plegen geen zichtbare inspanning zoals Joris Luyendijk om een lang betoog toch onderhoudend te houden, en zij geven bijna keuvelend gewoon hun reacties op aardige vragen. Aanvankelijk had ik zo mijn aarzelingen maar bij de aftiteling was mijn indruk dat dit waarschijnlijk toch de beste van deze video’s was. De stelling van Hamelink “een volk krijgt de journalistiek die het verdient” overtuigt. Getoond wordt een grove manipulatie door het NOS-journaal. Vladimir Putin spreekt met de Britse journalist John Sweeney over MH17, maar de NOS knipt zo in het beeldmateriaal dat het lijkt alsof Putin aan de man voorbijloopt en geen vragen beantwoordt.

Willem Middelkoop over “Patronen van bedrog”

Mijn probleem verveelvuldigt t.a.v. de lezing door Willem Middelkoop uit 2014. Hij mag als niet-econoom zeggen dat bij anderen patronen van bedrog aanwezig zijn, maar hijzelf heeft mensen bij de krisis naar het goud gejaagd en daar zelf goed aan verdiend, terwijl goud geen economisch relevante oplossing is (zie hier), en terwijl hij dan gebruik maakt van de situatie dat hij “slechts” journalist is terwijl een financieel adviseur gebonden is aan regels t.a.v. advies en het daaraan verbonden verdienmodel. Zonder intrinsieke waarde heeft goud het karakter van een piramidespel, met bangmakers als Middelkoop als profiteurs. Voor Middelkoop zou pleiten dat hij voorafgaand aan de krisis van 2008 daarvoor gewaarschuwd heeft, maar ja, ik dus ook, en er waren ook andere economen (op wier argumenten ik dus lette).

Maar het is wel een amusante video doordat Middelkoop een mooie mix geeft van daadwerkelijk bedrog (oorlog in Irak) en de doorontwikkeling naar Bilderberg en de illuminati. Opmerkelijk genoeg staat bij de video: “Op verzoek van de spreker is alleen het eerste deel van de avond beschikbaar op YouTube.” Zijn er onthullingen gedaan waar de wereld nog niet rijp voor is ?

Ter afsluiting

De situatie in de wereld is zo dat er inderdaad fundamentele problemen zijn t.a.v. het economisch beleid, zodanig dat er zulke crises ontstaan, zodat dan niet-economen zich geroepen voelen daar ook over te gaan schrijven, waarbij die nieuwe profeten dan zogenaamd aan geloofwaardigheid winnen juist omdat er crises zijn. Wanneer die niet-economen zich als degelijke journalisten opstellen, dan kunnen zij een goede rol spelen. Zij kunnen rapporteren over de problemen, de antwoorden van economen, en zij kunnen vragen stellen. Het beste is dat zulke journalisten toch ook weer economisch zijn onderlegd. Het wordt problematisch wanneer de tussenpersoon de hoofdrol op het podium inneemt. Dan doen zij alsof de economische wetenschap overbodig is. Dan leggen zij verschijnselen uit in een Jip-en-Janneke taal die het publiek denkt te begrijpen, maar die geen recht doet aan de complexiteit. Dan is er circus op het podium dat volle zalen trekt, maar het publiek zou moeten weten dat men een kat in de zak koopt. Maar het is een vrij land, en de TU Delft wil zijn studenten waarschijnlijk leren hoe belangrijk het is om kritisch te leren denken. Ik wacht op een rapport van de TU Delft over 9 / 11. Wordt het ook niet tijd dat Rem Koolhaas er wat over zegt ?

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen. Hij schrijft Science Fiction onder de auteursnaam Acapulco Jones.

Addendum 1. Klaas van Egmond

In Skepter verder lezend over Coen Vermeeren en zijn passie voor UFO’s, zie ik tot mijn verbazing een verwijzing door Rob Nanninga zaliger naar een Volkskrant artikel door Klaas van Egmond waarin Vermeeren’s vrijheid van denken in bescherming wordt genomen. Dat is toch wel opmerkelijk, want toen ik constateerde dat Van Egmond als niet-econoom zat te beunhazen door in de Tweede Kamer en bij Radar TV te doen alsof hij iets van economie begreep, toen was het voor Van Egmond afgelopen met de vrijheid van meningsuiting. Fantaseren over UFO’s mag wel maar de denkfouten en ijdelheid van Klaas van Egmond ter discussie stellen mag niet. (En met die denkfouten en ijdelheid heeft RIVM en NMP directeur Van Egmond klaarblijkelijk het Nederlandse beleid t.a.v. milieu en klimaat ook al geen goede diensten bewezen.)

Addendum 2. Coen Vermeeren

Ik zie nu het interview met Coen Vermeeren uit juli 2016 over zijn boek “9/11 is gewoon een complot”. Dit is een pijnlijk interview.

  • Vermeeren is niet langer de presentator van Studium Generale, maar presenteert zich als een ingenieur die nu op geheel persoonlijke titel e.e.a. aan het grote publiek zal uitleggen. Dat betekent dat andere ingenieurs hem aan zijn analyse kunnen houden. We kunnen slechts hopen dat dit gebeurt. Laat de TU Delft dit boek beantwoorden.
  • Vermeeren noemt een aantal zaken die door Nienhuys bij Skepsis / Skepter reeds zijn weerlegd. Van Erp voegt daar in zijn bespreking zaken aan toe waarvan Vermeeren niet alleen had kunnen maar ook moeten weten dat zij anders liggen, zoals bijv. t.a.v. het gegeven dat er geen camerabeelden zijn van een vliegtuig bij het Pentagon.
  • Als motivatie voor zijn boek geeft Vermeeren zijn eigen ervaring dat er geen gesprek mogelijk was over de UFO’s en dat hij hoopt dat mensen gaan zien dat we “in een soort fantasiewereld, een soort theater leven” wanneer mensen gaan zien dat “wat ons is verteld over 9 / 11 ook niet blijkt te kloppen” (minuut tien). Voor alle duidelijkheid: dit is het aannemelijk maken van het ene complot met het andere complot.

Dat President Bush niet adequaat op 9 / 11 reageerde maar de aanwezigheid van “weapons of mass destruction” verzon om Irak binnen te vallen lijkt me een vaststaand gegeven, en het verbaast me (zoals bovenaangehaalde Steven Dutch) dat complotdenkers nog veel meer nodig hebben om aan hun behoefte tegemoet te komen. Wordt zulk complotdenken wellicht gevoed door geheime diensten, in een poging om de aandacht van de werkelijk relevante zaken af te leiden ?

Over Thomas Colignatus

Thomas Cool is an econometrician and teacher in mathematics in Scheveningen, Holland. He uses the name Colignatus is science to distinguish this from his other activitities in commerce or politics. His personal website is http://thomascool.eu
Dit bericht werd geplaatst in Anatomie van Nederland, Economische crisis, Omgaan met de waarheid en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.