Bestuur NVvW accepteert een rekentoets bij het eindexamen

In de Kamerbrief 2017-02-24 over het “alternatief voor de rekentoets“, waartoe Sander Dekker de opdracht kreeg via de motie door Jasper van Dijk, staat de opmerkelijke afspraak van Dekker met het bestuur van de NVvW (of zie ook de korte weergave in de WiskundE-brief 767#5):

“Deze referentieniveaus gelden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en moeten aan het eind van het curriculum op een zodanige manier getoetst worden dat zichtbaar is voor het vervolgonderwijs dat een leerling het referentieniveau beheerst.”

Deze afspraak voegt een specifieke eis aan het eindexamen toe. Ik zou niet weten hoe je rekenen specifiek kunt toetsen anders dan via een toets die daarop is toegesneden. De conclusie is dat het NVvW-bestuur een rekentoets bij het eindexamen accepteert.

  • Verwerken van rekenen in andere examenvragen geeft de mogelijkheid dat de kandidaat via compensatie toch nog slaagt ook al beheerst hij of zij het rekenen niet.
  • Toetsen via algebra, uitgaande van de gedachte dat algebra voortbouwt op rekenen, miskent de mogelijkheid dat een leerling wel voldoende algebra beheerst maar toch cruciale fouten maakt wanneer het om concrete getallen gaat (bijv. plaats van comma of afrondingskwesties). Inderdaad moet je basaal kunnen rekenen voordat je algebra aankunt, maar algebra kan rekenen en kwantitatief inzicht niet vervangen.

Vervolgens moet de kandidaat voor deze specifieke toets slagen want anders kan het vervolgonderwijs niet zien dat hij of zij het rekenen beheerst.

Het NVvW-bestuur was blijkbaar zo blij met de motie van Jasper van Dijk en de mogelijkheid om nu tot echte afspraken te komen (de vermeende vorige “afspraak” had men geheel verzonnen), dat men ofwel vergat goed naar de tekst te kijken, ofwel het als irrelevant beschouwt, omdat men later toch gaat zorgen dat dit onderdeel genegeerd kan worden.

Misleiding journalist van de Telegraaf

Journalist Arianne Mantel bij de Telegraaf 2017-02-27 rapporteert: “De rekentoets op de middelbare scholen gaat van tafel. In plaats daarvan wordt rekenen geïntegreerd bij alle vakken, behalve de talen.” Dat valt te bezien, want de Kamerbrief legt condities op die niet per se vervuld zullen worden. Wel voedt de NVvW-voorzitter de gedachte dat de toets gaat verdwijnen, let immers op het woordje “ook”, en daarmee krijgen journalist en lezers misleidende informatie:

“Garst: ,,Voorbereiding en invoering ervan zal vermoed ik zo’n vier jaar duren.” Tot die tijd moeten de leerlingen op vmbo, havo en vwo wel allemaal de huidige rekentoets nog maken. ,,Of deze dan ook blijft meetellen voor het behalen van het vwo-diploma hangt volgens mij af van de nieuwe staatssecretaris na de verkiezingen. Als die uit de huidige oppositie komt, acht ik het zeer waarschijnlijk dat deze ook verdwijnt bij het vwo.” ” (mijn benadrukking)

Paard achter de wagen op het VMBO – MBO – HBO traject ?

Voor het VMBO is geconstateerd dat de rekentoets eigenlijk het wiskunde-programma van het VMBO dekt. Het NVvW-bestuur heeft eerder al voorgesteld dat alle leerlingen deze “wiskunde” gaan krijgen. Ik acht dit een ernstige dwaling. Ten eerste ligt het eigenlijke probleem bij het basisonderwijs. Het is bizar dat het probleem daar niet wordt aangepakt, zie WiskundE-brief 721#5. Ten tweede zou je het wiskundeprogramma op het VMBO ambitieuzer willen maken, gezien eisen voor MBO en HBO. Dat zou voortaan moeilijker worden omdat alles dan vastgelegd is op rekenen voor iedereen. Een ezel achter de wagen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen maar het NVvW-bestuur zet er een paard neer.

Experts ?

In de Kamerbrief stelt Dekker: “Bij elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) die zijn aangedragen door de NVvW en leerplankundige experts van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).” Wie oh wie zijn deze “experts” ? Vroeger werd ook over “experts” gesproken, die dan bijdroegen aan het ontsporen van het rekenonderwijs, en die niet in staat bleken om de fouten bij het KNAW-rapport uit 2009 over het rekenonderwijs door te prikken, zoals ook de ideologen het Freudenthal Hoofd in de Wolken Realistische Wiskunde Instituut of de ideologen van Stichting Goed Rekenonderwijs, zie andermaal WiskundE-brief 721#5/

Ik herhaal derhalve mijn advies tot een parlementair onderzoek naar het onderwijs in wiskunde.

Over Thomas Colignatus

Thomas Cool is an econometrician and teacher in mathematics in Scheveningen, Holland. He uses the name Colignatus is science to distinguish this from his other activitities in commerce or politics. His personal website is http://thomascool.eu
Dit bericht werd geplaatst in Rol van de wiskunde en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.