Bestuur NVvW verzint een “afspraak” met de staatssecretaris

[9 april 2017: Er is een update met twee nieuwe gegevens.]

Het bestuur van de NVvW o.l.v. voorzitter Swier Garst stelt een afspraak met staatssecretaris Sander Dekker te hebben gemaakt op 5 maart 2015, voor een traject waarbij de rekentoets in 4 jaar (aldus 2019) zou kunnen worden afgeschaft. Dekker ontkent zo’n afspraak. Wie heeft gelijk ? We kunnen waarnemen dat de afspraak toendertijd niet aan de leden van de NVvW is medegedeeld, in geen enkele “nieuwsbrief” of speech op de jaarvergaderingen. De conclusie is dat het bestuur op z’n minst een slecht geheugen heeft en dat die “afspraak” een verzinsel is. Echter, door Dekker de Zwarte Piet te geven, kan het bestuur ook verbergen dat het eigen beleid deze jaren onlogisch en niet-waarheidsgetrouw was. Disclaimer: Mij persoonlijk is dit bestuur in 2015-2016 ook onbetrouwbaar gebleken, en ik herken dus een patroon.

In februari 2016 deed het bestuur verslag aan de Tweede Kamer. Dit was een pleidooi. Men stelde niet dat het pleidooi reeds was gewonnen doordat er zo’n afspraak was. Sterker nog, men schreef expliciet: “Dit heeft nog niet geleid tot een omarming van ons voorstel (…)”. Als er zo’n afspraak was, wat was dan logischer om er toen naar te verwijzen, cq. er een beroep op doen als de staatssecretaris zich er niet aan hield ?

We zien pas zo’n verwijzing naar zo’n “afspraak” in de NVvW-brief van 12 mei 2016, maar, in geen enkele nieuwsbrief aan de leden zoals op 18 mei of 18 juni is naar deze brief verwezen.

PM. Het NVvW bestuur stelt dat 2 jaren zijn verloren, en bepleit nu dat de afspraak gestand wordt gedaan, wederom met afschaffing in 2019. Maar 2017 + 4 = 2021.

Mogelijke verklaring 1: Bewuste geheimhouding

Een mogelijkheid is dat topambtenaar Roel Endert een gespreksnotitie heeft waarin die afspraak staat. Echter, wie wil nog tot 2019 aan die rekentoets trekken wanneer je weet dat die wordt afgeschaft ? Op zijn best zou er dan ook een afspraak tot geheimhouding zijn. Waaraan Dekker zich nog houdt maar het NVvW-bestuur niet meer. Deze mogelijkheid lijkt zeer onwaarschijnlijk. (Maar het blijft nuttig dat hierover opheldering komt.)

Mogelijke verklaring 2: Roze bril en wensdenken

Het is natuurlijk mogelijk dat het bestuur gewoon een slecht geheugen heeft, en dat men heilig is gaan geloven in het eigen roze wensdenken. Maar waarom zou je nu specifiek op dit punt een slecht geheugen hebben ? Zaken als rekenonderwijs en rekentoets zijn zware onderwerpen, daar maak je niet zomaar zulke fouten. (2017-01-05 toevoeging: Ook wanneer je denkt een “verstandhouding” te hebben dan nog ga je dat later niet “afspraak” noemen.)

Mogelijke verklaring 3: Onbeschaamd keihard liegen

Wanneer het bestuur in de brief van 12 mei 2016 stelt dat er zo’n afspraak zou zijn, dan zou het bestuur (en de beleidsmedewerker) zich ook moeten realiseren dat men de leden daarover in 2015-2016 nog niet heeft ingelicht. Dus hier heeft het bestuur een “reality check”, om voor zichzelf na te gaan: Wat was het nou, hadden we dit met Dekker afgesproken of niet ? We hebben de leden toch geen informatie onthouden ? Wie geen gebruik maakt van zulke mogelijkheden om na te gaan hoe zaken zijn verlopen en hoe misverstanden kunnen ontstaan, is bezig op het pad van het onbeschaamd keihard liegen.

Onderdeel van verklaring 3: Falend, onbetrouwbaar en eerder belazeren van de staatssecretaris

Ook in zijn speech op de NVvW jaarvergadering 7 november 2015 maakte voorzitter Swier Garst geen melding van de “afspraak”. Wel meldde hij dat de NVvW een draai maakte: het gesprek zou niet meer gaan over de rekentoets, maar over het rekenonderwijs. Trots vertelde hij de zaal dat de staatssecretaris opgelucht adem haalde. De NVvW had succes geboekt, en er werd naar de vereniging geluisterd ! Vervolgens deelde hij Dekker mede dat het standpunt van de NVvW was dat de toets beter aan het einde van de onderbouw plaats kon vinden, zodat die voor de bovenbouw kon worden afgeschaft. Dus de NVvW ging toch weer de discussie over de rekentoets aan. Mij dunkt dat Dekker alle reden heeft om zich zo door voorzitter Garst belazerd te weten. Vervolgens desinformeert het NVvW-bestuur het parlement t.a.v. wetenschappelijke bevindingen t.a.v. het rekenen. Over de jaren bezien is het bestuursbeleid een groot falen. Staatssecretaris Dekker constateert ook terecht dat de NVvW inconsistent is: vroeger claimde men dat wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs niet opgeleid zijn tot rekenonderwijs, terwijl dit NVvW-bestuur nu zomaar zonder bewijs stelt dat ze heus wel zulk onderwijs in de onderbouw kunnen verzorgen. Het bestuur heeft er aldus alle belang bij om zichzelf vrij te pleiten en de schuld bij anderen te leggen. Dit lijkt mij de meest logische verklaring.

Zulk onbeschaamd keihard liegen en manipulatie met informatie lijkt hoogst onwaarschijnlijk voor een bestuur met een goede staat van dienst, met tenslotte ook wiskundeleraren voor wie de (wiskundige) waarheid geldt. Echter, die staat van dienst is helemaal niet zo goed. De ervaring leert dat wiskundigen vooral opgeleid worden voor traditie in formules, en dat wetenschap, waarneming, respect voor feiten, inzicht, taal en omgangsvormen toch wat anders zijn. De NVvW is mij in 2007-2016 een ernstig zieke vereniging gebleken. Zulk onbeschaamd keihard liegen om het eigen straatje schoon te vegen, alsmede het misbruik dat men hierbij maakt van organen als Volkskrant en WiskundE-brief, verbaast mij niets.

Disclaimer: Mij persoonlijk is dit bestuur in 2015-2016 ook onbetrouwbaar gebleken, en ik herken dus een patroon. Met name het wangedrag rondom de jaarvergadering 2016 is opmerkelijk. Mogelijkerwijs is mijn objectiviteit t.a.v. het bovenstaande aangetast, maar ik denk het niet, zie de argumentatie (anders zou ik zwijgen).

NB. Ik heb deze analyse voorafgaand aan publicatie voorgelegd aan het NVvW bestuur, en geen correctie ontvangen.

Thomas Colignatus, econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)

Links

  • Overzicht brieven, opgesteld door bestuur NVvW, en gezonden aan OCW en Tweede Kamer, datum 28 november, maar pas 6 december op de website van NVvW
  • Kamerbrief door Dekker met eigen feitenrelaas, en ontkenning van zo’n afspraak, 6 december 2016
  • Brief van bestuur NVvW aan Tweede Kamer met verslag van “stand van zaken“, met pleidooi en geen afspraak, 15 februari 2016
  • Eerste brief waarin NVvW-bestuur spreekt over zo’n “afspraak op 5 maart 2015”, 12 mei 2016 (een jaar later), en niet genoemd in de nieuwsbrieven, bijv. van 18 mei of 18 juni 2016
  • Overzicht brieven 6 maart 2016, opgesteld door Colignatus, met commentaar, waarbij toen nog geen brief was waarin melding werd gemaakt van een “afspraak”
  • WiskundE-brief “Afspraak is afspraak (of niet?), 4 december 2016
  • Journalist Rik Kuiper, “Wiskundeleraren: Dekker komt afspraken over betere rekentoets niet na“, Volkskrant 8 december 2016
  • Rode kaart voor het NVvW-bestuur, 28 juni 2016
  • 2017-01-05 Toevoeging: Wiskundebrief 2016-12-18 (waarin het bovenstaande dus niet staat) en Notitie Jan Jimkes en voorgaande notities. In januari 2015 kan Jimkes nog niet over een “afspraak” spreken, in september 2016 doet hij dit, maar op grond waarvan ? De brief van het NVvW-bestuur van 12 mei 2016 is niet aan de leden gestuurd, wellicht wel aan Jimkes ? Er blijkt verwijzing te zijn in de WiskundeE-brief 22 mei 2016 naar de brief van 12 mei 2016. De WiskundE-brief is geen orgaan van de NVvW maar een zelfstandig “journalistiek” medium. In de tekst van de WiskundE-brief wordt niet over zo’n afspraak gesproken, maar slechts over “verwachtingen” van de kant van het NVvW-bestuur: “Wij hadden verwacht dat alternatieven voor de rekentoets ook onderwerp van deze gesprekken zouden zijn en wij betreuren het [dat] dit overleg tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden.” Opmerkelijk is dat de redactie van de WiskundE-brief de verwijzing naar een “afspraak” niet als nieuwsfeit heeft gebracht.
Advertenties

Over Thomas Colignatus

Thomas Cool is an econometrician and teacher in mathematics in Scheveningen, Holland. He uses the name Colignatus is science to distinguish this from his other activitities in commerce or politics. His personal website is http://thomascool.eu
Dit bericht werd geplaatst in Rol van de wiskunde en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.