Onderzoek over rekenonderwijs voorgelegd aan Commissie Wetenschappelijke Integriteit Leiden

Ik heb het CWI van Leiden gevraagd het KNAW-rapport uit 2009 over het rekenen en het daaropvolgende proefschrift van Marian Hickendorff uit 2011 en het gesprek daarover te toetsen op selectieve keuze van bronnen, keuze verkeerde effectmaat, onvoldoende kennis van en respect voor didactiek van wiskunde, weigeren in te gaan op kritiek. Ik constateer wetenschappelijk wangedrag en wanneer CWI dat niet vindt hoor ik graag waarom ik het verkeerd zou zien.

Vorig jaar stelde ik vast dat dit onderzoek een verkeerde effectmaat gebruikte waardoor conclusies onhoudbaar waren (WiskundE-brief 721, 2015). Helaas waren de auteurs niet bereid op de kritiek in te gaan. Pogingen tot bemiddeling hadden geen effect. Het bestuur van de NVvW reageerde niet en gaf verkeerde informatie aan minister en parlement. Dit voorleggen aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Leiden is een zwaktebod maar wel op zijn plaats.

 Juiste duiding van deze stap

Een veelgebruikte vorm van uitdrukken is dat ik de onderzoekers in staat van beschuldiging zou hebben gesteld. Dat is hier welbeschouwd een onjuiste uitdrukking. De kwestie is alleen voorgelegd. Ik ben wetenschapper en heb mijn onderbouwing gegeven. Men kan beter naar mijn onderbouwing kijken dan naar een toekomstig oordeel van CWI. Het is wetenschappeljk onjuist van de onderzoekers niet op kritiek in te gaan. Ik heb geen hoge dunk van die CWI commissies, zie mijn eerdere bespreking van ALLEA / KNAW / LOWI. Wie voor een hof in staat van beschuldiging wordt gesteld is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het CWI is geen hof. Zulke commissies keuren het eigen vlees, en er is het risico dat zij de reputatie van hun eigen universiteit willen beschermen.

Wacht niet op de uitspraak van CWI Leiden

Mijn verzoek aan lezers is de kwestie niet te beschouwen als slechts iets dat nu aan CWI Leiden voorligt, maar de kwestie ook op te pakken binnen de eigen verantwoordelijkheden, waardoor CWI weer extra informatie over de situatie kan krijgen. Het lijkt me nog steeds het beste dat de KNAW het rapport intrekt als ondeugdelijk, en dat het Freudenthal Instituut als onwetenschappelijk buiten de universiteit wordt geplaatst. Vorig jaar reageerde de Onderwijsinspectie onjuist, door de kwestie te characteriseren als een wetenschappelijk dispuut, en niet te kijken naar de eigen verantwoordelijkheid t.a.v. wat er nu fout gaat in het onderwijs. Het bestuur van de NVvW heeft van mij een rode kaart gekregen.

Brief aan CWI Leiden 2016
Melding in de WiskundE-brief 2015
Onjuiste reactie van Onderwijsinspectie 2016
Het NVvW-bestuur desinformeert het parlement over het onderwijs in rekenen en de rekentoets 2013-2016
De KNAW-commissie 2009 bevat geen enkele deskundige t.a.v. didactiek van wiskunde
ALLEA defines research integrity too narrow
Algebra is a troubling word
Brief aan het bestuur van de NVvW (rode kaart)

Advertenties

Over Thomas Colignatus

Thomas Cool is an econometrician and teacher in mathematics in Scheveningen, Holland. He uses the name Colignatus is science to distinguish this from his other activitities in commerce or politics. His personal website is http://thomascool.eu
Dit bericht werd geplaatst in Rol van de wiskunde en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.